28 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30549

YÖNETMELİK

KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Ön lisans programlarında son sınıf öğrencilerine danışmanının ve ilgili birim müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda birinci sınıfın birinci döneminde dörtten fazla başarısız dersi olmaması, ikinci döneminde de en az iki dersten başarılı olmaları koşuluyla ikinci sınıfın birinci döneminde mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. Birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki şartlar sağlanmışsa; öğrenciye ikinci sınıfın birinci döneminde üçten fazla başarısız dersi olmaması koşuluyla ikinci sınıfın ikinci döneminde de mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.

(10) Lisans programlarında son sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde, danışmanının, bölüm başkanının ve ilgili birimin dekan veya müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları programlarda  birinci ve ikinci sınıfların her bir döneminde en fazla üçer dersten başarısız olması ve yıllık programlarda birinci ve ikinci sınıf başarısız derslerin toplamının altı dersten fazla olmaması; dönemlik programlarda ise üçüncü sınıfın güz ve bahar dönemlerinde en az ikişer dersten başarılı olması, yıllık programlarda üçüncü sınıftan en az iki dersten başarılı olması koşuluyla, mezun olmaları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2016

29660

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/9/2017

30173

2-

8/2/2018

30326

3-

13/7/2018

30477