15 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30536

YÖNETMELİK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE BALIK KURUMU İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/1992 tarihli ve 21198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.