6 Eylül 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30527

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7938                                                                                          Karar Tarihi: 31/08/2018

Kurul Başkanlığının 29.08.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 28.08.2018 tarih ve 12509071-110.01.03-E.15568 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Final Varlık Yönetim A.Ş.’nin (Şirket) tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Birikim Varlık Yönetim A.Ş.’ye devir olması sebebiyle, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine

karar verilmiştir.