18 Ağustos 2018 Tarihli ve 30513 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Gonca Işık YILMAZ BATUR’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/117)

––  Yatırım Ofisi Başkanlığına, Salim Arda ERMUT’un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/118)

––   İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına, Doç. Dr. Salim ATAY’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/119)

 

TEBLİĞLER

––  Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)

––  Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

––  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

 

KURUL KARARLARI

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı Kararı

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı

––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/08/2018 Tarihli ve 8018 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/08/2018 Tarihli ve 8019 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/08/2018 Tarihli ve 8020 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri