18 Ağustos 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30513

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜ

VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.