14 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30509

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7925                                                                                                    Karar Tarihi: 09/08/2018

Kurul Başkanlığının 08.08.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.08.2018 tarih ve 32521522-101.01.05[24]-E.14758 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, Alternatifbank A.Ş.’ye, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer kuruluşların, yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandıracakları kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması konularında destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.