10 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30505

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7901                                                                                          Karar Tarihi: 02/08/2018

Kurul Başkanlığının 01.08.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 01.08.2018 tarih ve 12509071-113-E.14211 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- İstanbul Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının  (ç) bendinde belirtilen ödeme hizmetini sunmak üzere 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.