7 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30502

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7879                                                                                            Karar Tarihi: 12/07/2018

Kurul Başkanlığının 11.07.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 11.07.2018 tarih ve 12509071-111.01.01-E.12829 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine

karar verilmiştir.