3 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30498

DÜZELTME

28/07/2018 tarihli ve 30492 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararının 2017 Aralık dönemi Derece Terfi ilanında 191810 Hafize BOLATOĞLU, 192884 Muhammet YILMAZ ve 192917 Mehmet BAYRAM’ın bulunduğu bölümün “4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;” şeklinde yazılan başlığı Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 01/08/2018 tarihli ve 86618733-050.01.03-16441/43012 sayılı yazısına istinaden “4 üncü derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;” olarak düzeltilmiştir.