20 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30484

DÜZELTME

19/07/2018 tarihli ve 30483 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan 1190 sayılı TBMM Kararında sehven yer alan “BÜTÇE KOMİSYONU” ibaresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 19/07/2018 tarihli ve 43452547-120.05-320764 sayılı yazısına istinaden “PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU” olarak düzeltilmiştir.