20 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30484

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7878                                                                                                    Karar Tarihi: 05/07/2018

Kurulun 05.07.2018 tarihli toplantısında, Kurul Başkanlığının 21.03.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 21.03.2018 tarih ve 12509071-110.01.01-E.5233 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 16.03.2017 tarihli ve 7276 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Armada Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.