19 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30483

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN MENKUL KIYMET

MUTABAKAT SİSTEMİ İŞLETİCİLİĞİ FAALİYETLERİNE İLAVE

OLARAK YÜRÜTEBİLECEĞİ DİĞER FAALİYETLERE

İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 10627/20226                                                                            Karar Tarihi: 12 Temmuz 2018

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) “Altın Transfer Sistemi” işletme faaliyetinin Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.