14 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30478

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin aşağıdaki temsilcilerinden oluşur:

a) Tıp Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan üç öğretim üyesi.

b) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.

c) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.

ç) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.

d) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi bir öğretim üyesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/12/2014

29198