12 Temmuz 2018 Tarihli ve 30476 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

––  İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

DÜZELTME: 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri