11 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30475

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Senatoca oluşturulan Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu, Sağlık Bilimleri Yayın Etiği Kurulu ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren doktora tez önerisi için ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay belgeleri ile birlikte tez önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır. Ancak doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili olan çalışmalarda, çalışmanın etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği ilgili anabilim dalı kurulu ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2016

29817

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2017

30139