9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

 

TEBLİĞ

–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/06/2018 Tarihli ve 2018/83 Sayılı Kararı