8 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30472

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/41

İşyeri                  :  Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi Düzce

                                Şubesi D-100 Karayolu Üzeri Köyü Mevkii No: 164 Çilimli/DÜZCE

SGK Sicil No      :  1009899.081

Tespiti İsteyen   :  Tekgıda-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi unvanlı işyerinde kabuklu fındığın alınması, kırılması ve seçilmesi işlemlerinin neticesinde iç fındığın ortaya çıkarılması işlerinin yapıldığı,  çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun fındık kırma ve seçme işinde, diğer işçilerin ise genel olarak destek elemanı ve büro elemanı olarak çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.