8 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30472

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           :  2018/40

İşyeri                  :  SFK Group Sağlık Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Gıda Bilişim

                               İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Aşağı Öveçler Mah. 1332 Cad. No: 11/6

                               Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No     :  1346672.007

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Haber-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; SFK Group Sağlık Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Gıda Bilişim İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Deniz Mah. Güllük Cad. PTT Başmüdürlüğü Muratpaşa/ANTALYA adresindeki 1346672.007 SGK sicil no’lu işyerinde PTT’nin asıl işleri arasında olan postaların ayrım ve dağıtım işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak postaların ayrım ve dağıtım işleri kapsamındaki işlerde çalıştıkları, şirket tarafından yürütülen postaların ayrım ve dağıtım işinin postacılık faaliyeti kapsamında olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 07 sıra numaralı “İletişim” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: SFK Group Sağlık Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Gıda Bilişim İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Deniz Mah. Güllük Cad. PTT Başmüdürlüğü Muratpaşa/ANTALYA adresindeki 1346672.007 SGK sicil no'lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 07 sıra numaralı “İletişim” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.