7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/416

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Selim ÇELENK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

06/07/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                 Jülide SARIEROĞLU

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/276

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Naciye TAŞKESEN, Tayfur Ali TUNÇSAN, Elif MUTLU, Murat SOFTA, Emre DAL, Ömer Faruk ŞAHİN ile Mert KARAGÜL’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

06/07/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/86

1 – Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ 8 inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜLŞEN’in atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

06/07/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                     Ahmet ARSLAN

                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı