6 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30470

KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARARASI TAKAS ODASI MERKEZİNİN SİSTEM İŞLETİCİLİĞİ

FAALİYET İZNİNİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN DUYURU

9/6/2018 tarihli ve 30446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Bankalararası Takas Odası Merkezinin (BTOM) tüzel kişiliğinin 2/7/2018 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 12/6/2015 tarihli ve 10162/19761 sayılı Karar ile BTOM’a sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere verilen izin, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 2/7/2018 tarihinden itibaren sona ermiştir.