4 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30468

DÜZELTME

23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yedinci” ibaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 02.07.2018 tarihli ve 13805938-010.03[MEV-2011-65]-E.1941522 sayılı yazısına istinaden “altıncı” olarak düzeltilmiştir.