3 Temmuz 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30467

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :   2018/37

İşyeri                    :   Turman Gemi Acentalığı Denizcilik Turizm İthalat İhracat Nakliyat

                                  İnşaat Petrol İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                  Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü P.K. 73 Bölge Müdürlüğü

                                  Ceyhan/ADANA

SGK Sicil No       :   1211048.001

Tespiti İsteyen     :   Liman-İş Sendikası

İnceleme               :   Turman Gemi Acentalığı Denizcilik Turizm İthalat İhracat Nakliyat İnşaat Petrol İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait olan 1211048.001 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ile yapılan hizmet sözleşmesi kapsamında terminallere gelen ham petrol tankerlerinin römorkörlerden gemilere verilen halatlar vasıtasıyla çekme veya itme suretiyle iskelelere yanaştırılması/kaldırılması ile iskelelere yanaşmakta/ayrılmakta olan geminin halatlarının iskelede bulunan baba/kanca gibi donanımlara insan gücü ile bağlanması olduğu, ağırlıklı faaliyetin römorkaj hizmetlerinde olduğu, çalışanların da ağırlığının gemi adamı olarak römorkörlerde çalıştığı, yürütülen faaliyetin esasının kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyeti olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Turman Gemi Acentalığı Denizcilik Turizm İthalat İhracat Nakliyat İnşaat Petrol İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait olan 1211048.001 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.