29 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30463

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Çek Takas Sistemini

Kurarak İşletmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 10617/20216                                                                             Karar Tarihi: 20 Haziran 2018

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Çek Takas Sistemini kurarak 2/7/2018 tarihinden itibaren işletmesine; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca karar verilmiştir.