27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/36

İşyeri                  :  Martı Apartmanı Yöneticiliği

                               Barbaros Mh. Büklüm Sk. No: 86 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :  0039751.006

Tespiti İsteyen   :  Genel-İş Sendikası

İnceleme             :  Martı Apartmanı Yöneticiliği unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; yapılan işin binanın genel temizlik hizmeti işi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar                  : Martı Apartmanı Yöneticiliği unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.