27 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30461

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2018/35

İşyeri                  :  Altınvadi Sitesi B Blok Yöneticiliği

                               Hilal Mah. Alexander Dupçek Cad. Altınvadi Sitesi No: 64 B Blok

                               Çankaya/ANKARA

SGK Sicil No      :  1149783.006

Tespiti İsteyen   :  Genel-İş Sendikası

İnceleme             :  Altınvadi Sitesi B Blok Yöneticiliği unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; apartmanın genel temizlik hizmetlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar                  : Altınvadi Sitesi B Blok Yöneticiliği unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.