25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2018/11765     Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11770     Örgün Eğitim Kurumlarında Portekizce Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

2018/11802     İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11803     Giresun İli Görele İlçesi İnanca-Çiftlik Grup Köyleri İçmesuyu Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2018/11830     İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11853     Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2018/11854     Erzurum İlinde Tesis Edilecek Aktaş Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11856     İstanbul Çatalça Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11859     Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11860     Kayseri İli, Melikgazi ve Kocasinan İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11863     İzmir ve Manisa İllerinde Tesis Edilecek Sibel Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11869     Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Kapsamında Bulunan, Tekirdağ İli Sınırları İçerisindeki Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Hatları İnşaatı Güzergâhında Yer Alan Bazı Taşınmazların Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Mülkiyet Şeklinde ya da İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11885     Bazı Alanların Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11886     Bazı Alanların Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11887     Bazı Alanların Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11888     Bazı Alanların TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11889     Bazı Alanların Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11890     İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11891     İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İTÜ Ayazağa Arı Teknokent-1)’nin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

2018/11897     Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2018/11898     Bayburt İli, Merkez İlçesi, Tuzcuzade Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11923     Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2018/11927     Belek, Göksu Deltası ve Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2018/11928     İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11929     Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Güneşli Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11931     İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2018/11936     Aliağa-Çandarlı-Bergama Arası Yeni Demiryolu Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Üzerlerindeki Muhdesatla Birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11938     Gelemen Lojistik Merkezinden (Samsun) Tekkeköy Lojistik Merkezine Demiryolu Bağlantısı Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Üzerlerindeki Muhdesatla Birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11956     Bazı Alanların Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2018/11973     Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar

2018/11984     Bazı Enerji Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Acele Kamulaştırma Yöntemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİK

—  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik