22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2018/14)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/26)

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği  (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nin Ek-2’sinde yer alan “YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ (CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKMEYENLER)” başlıklı tabloda yer alan 7312.10.61.00.00 GTİP numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.