22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2018 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 2 – 10/06/2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de, 21/06/2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmî Gazete’de, 21/07/2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de, 19/09/2017 tarihli ve 30185 sayılı Resmî Gazete’de, 10/10/2017 tarihli ve 30206 sayılı Resmî Gazete’de ve 14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar”lar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.