22 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30456

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde belirlenen beş üyeden oluşur:

a) Birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince seçilecek birer üye,

b) Müsteşarlıkça belirlenecek iki üye,

c) Merkez müdürü.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2008

26962

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/6/2009

27263

2-

3/12/2011

28131

3-

2/5/2012

28280

4-

5/3/2013

28578

5-

7/3/2015

29288