19 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30453

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 4,00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora öğrencilerinin ise en az 3,00 almaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 4/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2017

30022

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2018

30322