14 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30451

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/17

Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Ali HABERAL yeniden atanmıştır.

13/06/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI