14 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30451

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/16

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN atanmıştır.

13/06/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI