14 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30451

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/13

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK atanmıştır.

13/06/2018

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI