13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :    2018/32

İşyeri                    :    Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve

                                   Yaşlı Bakım Merkezi Kazlıçeşme Mah. Zakirpaşa Sok. No: 32

                                   Zeytinburnu/İSTANBUL

SGK Sicil No       :    1362078.034

Tespiti İsteyen     :    Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme               :    Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi unvanlı işverenliğe ait olan 1362078.034 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; huzurevi ve yaşlı bakım merkezi olarak faaliyette bulunduğu, işçilerin ağırlığının yaşlı bakım elemanı olarak çalıştığı, sunulan hizmetin hemşireli yatılı bakım faaliyeti şeklinde gerçekleştiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Cemaat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi unvanlı işverenliğe ait olan 1362078.034 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.