13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2018/31

İşyeri                  :   MOTAŞ Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat Taahhüt Proje

                                 ve Müşavirlik Turizm Telekom Ticaret A.Ş. Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir
                                              Mezarlığı Cad. No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

SGK Sicil No      :   1001636.044, 1001073.044

Tespiti İsteyen   :   Demiryol-İş Sendikası

İnceleme             :   MOTAŞ Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve Müşavirlik Turizm Telekom Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 MALATYA adresindeki 1001636.044 SGK sicil no’lu işyerinde ağırlıklı olarak otobüsler ile şehir içi yolcu taşımacılığı, bununla ilişkili olarak yolcu taşıma işlerinin koordinasyon, denetim ve sevk işleri ile otobüslerin yakıt ikmal ve bakım işlerinin yürütüldüğü, işçilerin ağırlığının otobüs şoförü olarak çalıştığı, yürütülen hizmetin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın meclis kararına istinaden kira yoluyla yürütüldüğü, hizmet amacının Belediye görev ve sorumluluğundaki işler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,

Cevat Paşa Mah. Tolgahan Sok. No:9 Yeşilyurt/MALATYA adresindeki 1001073.044 SGK sicil no’lu işyerinde trambüsler ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve bunla ilişkili olarak trambüslerin bakım, denetim, sevk ve koordinasyon işlerinin yapıldığı, işçilerin de ağırlığının sürücü adı verilen trambüs şoförü olarak çalıştığı, trambüsler ile yapılan yolcu taşıma işinin tramvaylar ile yapılan yolcu taşıma işiyle büyük benzerlik gösterdiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.