13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7851                                                                                        Karar Tarihi: 07/06/2018

Kurul Başkanlığının 06.06.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.06.2018 tarih ve 12509071-110.01.01-E.10830 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 07.12.2017 tarihli ve 7628 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.