13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7849                                                                                        Karar Tarihi: 07/06/2018

Kurul Başkanlığının 06.06.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.06.2018 tarih ve 32521522-101.01.05[62]-E.10827 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Citibank A.Ş. (Banka)  tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca; Bankaya Citi Menkul Değerler A.Ş.’ye iş sürekliliği ve bilgi güvenliği konularında, Citi Menkul Değerler A.Ş.’de dahil olmak üzere Citigroup’a bağlı şirketlere risk yönetimi, ekonomik araştırmalar, halkla ilişkiler ve fiziki güvenlik konularında destek ve danışmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine

karar verilmiştir.