12 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30449

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SU BİYOLOJİSİ VE ÜRÜNLERİ İLE SUALTI

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/1/2000 tarihli ve 23924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Su Biyolojisi ve Ürünleri ile Sualtı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.