12 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30449

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (HÜGEM) YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.