12 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30449

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 4. maddeleri uyarınca; 11/6/2018 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Hicabi DURSUN seçilmiştir.