9 Haziran 2018 Tarihli ve 30446 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—   Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2018/13)

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14)