9 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30446 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/14)

MADDE 1 – 5/7/2010 tarihli ve 27632 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12, Ek-17 ve Ek-18’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-14 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2010

27632 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

16/8/2017

30156

 

Ekleri için tıklayınız