9 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30446

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Uygulama oteli işletmek ve bu kapsamda yiyecek, içecek, konaklama, kongre, seminer ve benzeri hizmetler vermek, turizm alanıyla ilgili eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.