8 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30445

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ

ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “750” ibaresi “1000” olarak, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1000” ibaresi “1330” olarak, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “750” ibaresi “1000” olarak, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “600” ibaresi “800” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/1/2016

29585