6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

––  Beykoz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Kubbetül İslam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İzmir Demokrasi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/05/2018 Tarihli ve 7838 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 2/5/2018 Tarihli ve E: 2017/109, K: 2018/39 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 31/5/2018 Tarihli ve E: 2018/69, K: 2018/47 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


6/6/2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Tebliğler ile Kurul Kararları yayımlanmıştır.