6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7838                                                                                                Karar Tarihi: 31/05/2018

Kurul Başkanlığının 31.05.2018 tarihli toplantısında, Kurul Başkanlığının 16.05.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.05.2018 tarihli ve 12509071-103.01.01-E.9363 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Enka Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.