5 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30442

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2018/30

İşyeri                  :   Konvoy Grup Temizlik İnsan Kaynakları Oto Kiralama

                                 Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.- Line Seyahat

                                 Tur. Oto. Tic. ve Ltd. Şti. Ortak Girişimi

                                 Ergenekon Mah. Suadiye Cad. No:8/A Yenimahalle/ANKARA

SGK Sicil No      :   1333651.006

Tespiti İsteyen   :   Tarım-İş Sendikası

İnceleme             :   Konvoy Grup Temizlik İnsan Kaynakları Oto Kiralama Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.- Line Seyahat Tur. Oto. Tic. ve Ltd. Şti. Ortak Girişimi unvanlı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü ile yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında, başak çekme, mahsulün kamyondan harman yeri veya ambara boşaltılması, yığın yapılması, yığınların üzerinin toprak örtü ile örtülmesi, helezonla mahsül yükleme, torbalı tohum ve gübrenin ağzı açılıp seperatöre veya mibzere yüklenmesi, fidan sulama, arazi ve tesis gözetleme işçiliği, kültüraltı arazilerde fare mücadelesi vb. işlerinin yapıldığı, yapılan ihale kapsamında istihdam edilenlerin ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere yönelik işlerde çalıştırıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Konvoy Grup Temizlik İnsan Kaynakları Oto Kiralama Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.- Line Seyahat Tur. Oto. Tic. ve Ltd. Şti. Ortak Girişimi unvanlı işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 01 sıra numaralı “Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.