5 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30442

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak; birden fazla grup oluşturulmak istendiğinde, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde 40’tan, uygulamalı derslerde 20’den az olmayacak şekilde ilgili yönetim kurulu kararı ile oluşturulabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu haller ile özel yetenek, sanatsal çalışma, özel uygulama, laboratuvar, pratik çalışma, atölye, stüdyo, eskizler, arazi uygulamaları, saha çalışması, proje hazırlama, bitirme tezi gibi özel ve istisnai durumlarda öğrenci sayısı, bölüm kurulu görüşü ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

“(6) Programda bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkarılması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş fakat başaramamış olan öğrenciler, kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075

7-

29/6/2015

29401

8-

7/6/2016

29735

9-

24/4/2017

30047

10-

11/3/2018

30357