3 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30440

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/1998 tarihli ve 23222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.