2 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30439

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/03/2000 tarihli ve 23994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.